Netlač řeku, teče sama.
filozofie Gestalt terapie
Ordinace

Po - Pá:    8.00 - 18.00

Konzultace je vždy nutné předem telefonicky domluvit.

Po domluvě je možná konzultace i po skončení ordinační doby.


Novinky
Supervize
Individuální a skupinová případová supervize

Způsob práce v psychologické ambulanci

Každý klient je individuální lidská bytost, která je charakteristická svou jedinečností a osobitým přístupem k životu. Pomocí psychoterapie zaměřené na prožívání přítomnosti se díváme na vzorce chování a emoční reakce, které přináší v životě klienta těžkosti a komplikace. Společným porozuměním situaci a náhledem na své chování pomáháme měnit problémové vzorce a najít cestu ke svobodnému prožívání života a cestu, která je v souladu se srdcem klienta. Terapeut je průvodcem na cestě klienta, společníkem, který umožňuje náhled a je klientovi oporou.

Spolupráce s dalšími odborníky

Psycholog spolupracuje s neurologem, právníkem, výživovým specialistou, speciálním pedagogem.

V rámci diagnostiky a terapie specifických poruch učení je uskutečněna návštěva základní školy dítěte.

Při psychosomatických obtížích a závislostech je navázán kontakt s ošetřujícím lékařem dle souhlasu klienta.


Copyright © 2009 - Darina Fialová